Zonta Nederland

Areadag-Ruud

Zonta (ngo) is een wereldwijde serviceorganisatie in 66 landen met meer dan 30.000 leden. In clubs, area en district werken we samen om de positie van vrouwen en meisjes over de hele wereld te verbeteren.

Visie van Zonta:

Zonta International wil bevorderen dat:

“Er een wereld tot stand komt waarin mensenrechten en fundamentele vrijheden zijn verzekerd voor alle vrouwen en dat de juridische, politieke, economische en professionele rechten van vrouwen evenals onderwijs en gezondheidszorg geen beperkende bepalingen kennen om gender redenen”

Het lidmaatschap van Zonta is inspirerend, veelzijdig, leerzaam maar vooral ook leuk!

Zonta is neutraal, niet partij- of religiegebonden en neemt als zodanig geen politieke of religieuze standpunten in. Naast nationale serviceprojecten waar wij als 21 Zonta clubs in Nederland aan werken,  steunen we ook de serviceprojecten van Zonta International:

Wereldwijd wordt er samengewerkt met grote organisaties zoals UN in div. brede projecten o.a. met Unicef in de campagne om kindhuwelijken te beëindigen.

Zonta Nederland is lid van SIN, de organisatie van Serviceclubs in Nederland.

Bestuur
Het bestuur van Zonta Nederland bestaat uit:
Siska Kooi: Area Director
Martine Schilte: Vice Area Director
Nuria Requens Waterink: Penningmeester
Secretariaat Zonta Nederland: Patricia van Someren