Zonta Nederland

Areadag-Ruud

Zonta (ngo) is een wereldwijde serviceorganisatie in 63 landen met meer dan 28.000 leden. In clubs, area en district werken we samen om de positie van vrouwen en meisjes over de hele wereld te verbeteren.

Visie van Zonta:

Zonta International wil bevorderen dat:

“Er een wereld tot stand komt waarin mensenrechten en fundamentele vrijheden zijn verzekerd voor alle vrouwen en dat de juridische, politieke, economische en professionele rechten van vrouwen evenals onderwijs en gezondheidszorg geen beperkende bepalingen kennen om gender redenen”

Het lidmaatschap van Zonta is inspirerend, veelzijdig, leerzaam maar vooral ook leuk!

Zonta is neutraal, niet partij- of religiegebonden en neemt als zodanig geen politieke of religieuze standpunten in. Naast nationale serviceprojecten waar wij als 21 Zonta clubs in Nederland aan werken,  steunen we ook de serviceprojecten van Zonta International:

  • “Let Us Learn Madagascar”in samenwerking met UNICEF USA.
  • “Adolescent Girls’ Health and Protection in Peru”
  • “Strengthening Response to GBV Survivors in Papua New Guinea and Timor-Leste”.
  • “Ending Child Marriage” in samenwerking met UNFPA en UNICEF USA

Wereldwijd wordt er samengewerkt met grote organisaties zoals UN in div. brede projecten o.a. met Unicef in de campagne om kindhuwelijken te beëindigen.

Zonta Nederland is lid van SIN, de organisatie van Serviceclubs in Nederland.

Bestuur
Het bestuur van Zonta Nederland bestaat uit:
Martine Schilte: Area Director
Christel Meijerman: Vice Area Director
Yvonne van Megen: Penningmeester
Patricia van Someren: Secretariaat Zonta Nederland