Zonta

Zonta-IMG_6982Zonta is een wereldwijde serviceorganisatie (NGO) in 63 landen. Zonta leden werken samen in regionale clubs aan de verbetering van de juridische, professionele, politieke en economische status van vrouwen en meisjes over de hele wereld.

Vrouwen voor vrouwen wereldwijd.

Het lidmaatschap van Zonta is inspirerend, veelzijdig en vooral leuk!
Belangrijkste speerpunten:

  • opkomen voor gelijke rechten van vrouwen;
  • hulp bieden aan kansarme vrouwen;
  • stimuleren van actieve deelname van vrouwen aan het maatschappelijke- en beroepsleven.

Zonta is neutraal, niet partij- of religiegebonden en neemt als zodanig geen politieke of religieuze standpunten in. De doelstelling van Zonta komt overeen met andere serviceclubs. Zonta is dan ook lid van de Stichting Interservice Nederland (SIN). Naast nationale serviceprojecten waar wij als Zonta clubs in Nederland aan werken steunen we ook de serviceprojecten van Zonta International:

  • “Let Us Learn Madagascar”in samenwerking met UNICEF USA.
  • “Adolescent Girls’ Health and Protection in Peru”
  • “Strengthening Response to GBV Survivors in Papua New Guinea and Timor-Leste”.
  • “Ending Child Marriage” in samenwerking met UNFPA en UNICEF USA

Onze Missie is:  Bevordering van de positie van vrouwen (en/of meisjes).

Zonta wil opkomen voor gelijke rechten van vrouwen, hulp bieden aan kansarme vrouwen en actieve deelname stimuleren van vrouwen aan het maatschappelijke- en beroepsleven. Om die doelen te realiseren houdt Zondagclub Eindhoven zich bezig met:

  • Fundraising: het inzamelen van geld door activiteiten. Deze gelden worden beschikbaar gesteld aan projecten die de maatschappelijke positie dan wel het welzijn van vrouwen bevorderen. (Zie Projecten).
  • Service: het verlenen van diensten aan personen of organisaties die het welzijn van vrouwen bevorderen. Hierbij wordt letterlijk ‘de handen uit de mouwen’ gestoken. (Zie Projecten).
  • Advocacy: het uitdragen van opvattingen over zaken die vrouwen betreffen en die beter kunnen. Voorbeelden zijn de ‘Zonta says no’ actie en het project Femmes for Freedom