Femmes for Freedom

In het 10e lustrumjaar 2014 steunt Zonta Nederland Femmes for Freedom, een organisatie die streeft naar huwelijkse vrijheid en gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Femmes for Freedom is een organisatie die zich inzet tegen verschillende varianten huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap. De organisatie streeft naar huwelijkse vrijheid en gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Lobby
Om haar doelstellingen te realiseren oefent Femmes for Freedom invloed uit op zowel juridisch, maatschappelijk, cultureel, wetenschappelijk en politiek vlak. Met als resultaat noodzakelijke veranderingen in wetgeving, beleid en hulpverlening. Zo heeft Femmes for Freedom gezorgd voor een bredere definitie van het begrip huwelijksdwang: niet alleen gedwongen worden te trouwen, maar ook gedwongen worden getrouwd te blijven is een vorm van huwelijksdwang.

Preventie & Voorlichting
Daarnaast richt Femmes for Freedom zich ook op de vrouwen zelf. Om hen te bereiken start in 2014 een grote campagne die bestaat uit zowel online activiteiten als een roadshow. De Femmes for Freedom bus zal een keer per week naar wijken, markten, evenementen en scholen gaan om voorlichting te geven en in contact te komen met de moeilijk bereikbare risicogroepen en gevangen vrouwen.
Daarnaast zal Femmes for Freedom een campagnekrant ontwikkelen die gericht is op het brengen van positieve verhalen en het bieden van perspectief aan vrouwen die zicht in een situatie van huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap en polygamie bevinden. Deze krant zal zowel digitaal als in gedrukte vorm verschijnen.

Verslag: 35.000 euro voor Femmes for Freedom
Hartelijk dank aan alle Zontaclubs. Tijdens ons lustrumfeest konden we het prachtige bedrag van 35.000 euro bekendmaken dat gereserveerd wordt voor Femmes for Freedom. Shirin Musa nam, samen met twee collega’s, de cheque in ontvangst. Het bedrag wordt besteed aan voorlichtingsmateriaal: voor (potentiële) slachtoffers, hulpverleners, advocaten enzovoort.

Diverse media berichtten over de 35.000 euro die Zonta Nederland bijeenbracht voor Femmes for Freedom:
http://denhaagfm.nl/2014/04/15/cheque-voor-haagse-vrijheidsstrijdsters/