Orange The World: 25 november

“Orange The World”

Internationale Campagne van UN-Women en Zonta International: “Zonta says NO violence against women”

 

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen met fysiek of seksueel geweld te maken in haar leven. In sommige landen is dit zelfs 70%. Geweld tegen vrouwen neemt allerlei vormen aan, van huiselijk geweld tot genitale mutilatie, en van verkrachting tot moord. Ook in Nederland is geweld tegen vrouwen een probleem. Uit Europees onderzoek blijkt dat hier 45% van de vrouwen en meisjes met geweld te maken krijgt. Eén op de tien Nederlandse vrouwen is ooit in haar leven verkracht, één op de vijf is ooit mishandeld door een (ex)partner en driekwart van de vrouwen en meisjes maakt seksuele intimidatie mee. Met de wereldwijde Orange the World campagne wordt aandacht gevraagd voor de strijd tegen dit geweld.

Orange the World wereldwijd

Tussen 25 November en 10 December zijn de ’16 Days of Action against Violence’, geïnitieerd door de Verenigde Naties. Met name op 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, worden evenementen georganiseerd die in het teken staan van de kleur oranje. Oranje staat voor een hoopvolle toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes.

Orange the World, Orangeday in Nederland

UN Women werkt samen met afdelingen van Zonta en andere organisaties om gemeenten en provincies hiervoor te benaderen. Inmiddels doen in Nederland 8 gemeentes mee en worden 15 objecten oranje aangelicht, ook in Eindhoven:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook Eindhoven zegt NEE,op 25 november straalde Het Evoluon in oranje licht. De burgemeester van Eindhoven ondertekende het manifest.

 

 

 

Inmiddels worden in 105 landen landmarks/objecten oranje uitgelicht, ook in Nederland.

Campagne in de schijnwerpers met www.orangetheworld.nl

Naast de acties op lokaal niveau willen we ook op nationaal niveau meer bekendheid genereren voor de Orange the World campagne, met de website www.orangetheworld.nl. Hierop kunnen alle activiteiten rond de 16 Days of Action worden gepromoot; de straatacties van verschillende organisaties, de steunbetuigingen uit binnen- en buitenland, de acties van gemeenten en provincies, de activiteiten van de Ministeries van Buitenlandse Zaken en OCW, en de mooiste voorbeelden van actie wereldwijd. Daardoor kunnen de activiteiten hopelijk meer aandacht genereren onder publiek en pers, en wordt zichtbaar hoe Nederland deelneemt aan de wereldwijde campagne. Voor de acties op lokaal niveau en voor het inrichten van de website zoeken wij corporate partners; bedrijven die hun steun willen verlenen aan het bestrijden van geweld tegen vrouwen.

UN Women Nationaal Comité Nederland is de Nederlandse tak van UN Women, de organisatie van de Verenigde Naties voor vrouwenrechten en gendergelijkheid.

Zonta is een serviceclub van actieve en ambitieuze vrouwen. Zonta werkt aan de verbetering van de positie en status van vrouwen over de hele wereld.