Orange the World 2021

Stop geweld tegen vrouwen.

In de periode van 25 november tot 10 december is de wereldwijde campagne Orange the World. Deze is geinitieerd vanuit de Verenigde naties en heeft als doel om het onacceptabele geweld tegen vrouwen te stoppen. Door overal gebouwen oranje aan te lichten en de vlaggen te hijsen wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor dit grote maatschappelijke probleem.

In meer dan 100 landen vinden in de 16 dagen acties plaats. Deze bestaan onder andere uit het oranje uitlichten van een gebouw, fontein, standbeeld of ander landmark. Zo zijn in de afgelopen jaren onder andere de Sfinx in Egypte, de Brandenburger Tor, de Niagara Falls en de Erasmusbrug oranje uitgelicht.

In Zuidoost Brabant werken de 21 gemeenten, Veilig Thuis ZOB, Zontaclub Eindhoven, Soroptimist Peelland/Helmond en Soroptimist Eindhoven samen. Door Covid-19 zijn heel veel acties niet mogelijk maar via sociale mediacampagnes (#OrangetheWorldNL #orangeyourcity) en andere activiteiten zoals de vlag hijsen kunnen we toch in deze 16 dagen aandacht vragen:

Wat gaan we concreet doen:

  • Op 25 november wordt in 21 gemeenten in Zuidoost Brabant de “Stop geweld tegen vrouwen” vlag gehesen (wordt ter beschikking gesteld door Zonta en Soroptimist).
    Als Zonta hebben we de vlag in Nuenen, GeldropMierlo, Best, Reusel de Mierden, Son en Breugel en Eindhoven opgehangen

  • In de periode van 25 november tot 10 december worden gebouwen van gemeente oranje aangelicht.
    De Witte Dame, De Hovenring (fietsrotonde tussen Eindhoven en Veldhoven) het van Abbe museum, Evoluon, het Emma district, Klokgebouw, Tue toren en de brug zijn oranje aangelicht in Eindhoven

  • Gedurende de actie hebben Zonta Eindhoven en de Soroptimisten overal in de stad krijtgrafitti gespoten van een handje en meld geweld met het telefoonnr 0800-2000. Om meer naamsbekendheid te maken voor dit telefoonnr.

  • Op zondag 21 November hebben we publiciteit gegenereerd om de petitie te tekenen op internet. 24 November een workshop gehad van Fairspace, hoe om te gaan met agressie tegen vrouwen. 25 November zijn we op pad geweest om de krijt actie uit te voeren en op Maandag 29 November hebben we een interessante zoom college tour gehouden met Toon Gerbrands (algemeen directeur PSV) en Renate Richters (wethouder zorg en welzijn).

Geweld tegen vrouwen is een wereldwijd probleem. Internationaal onderzoek toont aan dat één op de drie vrouwen te maken krijgt met seksueel, fysiek of psychisch geweld in haar leven, en Nederland is dat maar liefst 45%. Ook seksuele intimidatie op straat of op het werk komt overal ter wereld voor. De overgrote meerderheid van vrouwen die met geweld te maken krijgt doet hiervan echter geen aangifte of melding, omdat zij zich schamen of bang zijn niet serieus genomen te worden. Om dit te bestrijden is het van belang dat overheden en organisaties op alle niveaus bewustwording creëren onder vrouwen én mannen, en het taboe helpen doorbreken.